Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú prejavujete využívaním našich služieb. Dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu mesačného poplatku základnej TV ponuky na: 11,90 € s DPH s platnosťou od 1.7.2022.

Najpodstatnejšími dôvodmi na zmenu sú:

  • spoplatnenie TV programov zo strany vysielateľov a každoročné zvyšovanie ich cien
  • zvýšené požiadavky na poplatky za autorské práva organizáciám kolektívnej správy práv
  • zvýšené technické nároky a s tým spojené náklady na zvýšenie kvality vysielania
  • zvýšenie režijných, materiálových nákladov a nákladov na elektrickú energiu