Prihláška

Prihláška na zriadenie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom siete KDS
Poskytovateľ
BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou,

IČO: 46 972 315, DIČ: 2023692275, IČ DPH: SK2023692275,

zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 27625/R
Tel: 5364631,32,33 Fax: 7605441, Tel.VOIP: 1000, 1004, e-mail: bdts@bdts.sk, kancelaria@bdts.sk, web: www.bdts.sk